Friday, July 31, 2015

118 HÌNH ẢNH QUÝ HIẾM CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÙNG CÁC TƯỚNG LÃNH VÀ NHÂN SỸ ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA

1 comment:

  1. Tổng thống Ngô Đình Diệm có diện mạo đẹp và nam tính!

    ReplyDelete